• $449500

  آپوکالیسی

 • $398500

  کالیسی

 • $449500

  دابل چیزبرگر ذغالی و سیب زمینی سرخ کرده

 • $349500

  چیز برگر ذغالی سیب زمینی سرخ کرده

  1 عدد برگر ذغالی 225 گرمی و  سس مخصوص و پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه و نان مک، همراه با سیب زمینی سرخ کرده
Call Now Button