• تومان39500

  بشقاب فیله مرغ گریل سفارش

  ۴۰۰ گرم فیله مرغ مزه دار شده گریل شده، ۳۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، سالاد، سس مخصوص

 • تومان44500

  بشقاب شاتو فیله سفارش

  ۴۰۰ گرم فیله مرغ مزه دار شده گریل شده با پنیر موتزارلا، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد و سس مخصوص

 • تومان69500

  بشقاب سوسیس ذغالی سفارش

  ۲۸۰ گرم سوسیس ذغالی شکاری بوکلوندر ۱۰۰ درصد گوشت اسپایسی در غشای روده گوسفند و یا ۲۸۰ گرم فرانکفورتر پنیری ذغالی بوکلوندر در غشای روده گوسفند با پنیر تزریق شده پارمزان و یا میکس هر دو سوسیس

  ذغالی شده همراه با سیب زمینی سرخ کرده و سالاد و سس مخصوص