• $349500

  سوسیس شکاری ذغالی و سیب زمینی سرخ کرده

  پیش غذا

 • $135000

  سیب زمینی سرخ کرده

 • $349500

  سالاد سر آشپز کرنبری

 • $298500

  سیب زمینی تنوری آلفردو

 • $298500

  سیب زمینی تنوری بافیله مرغ

 • $298500

  سیب زمینی تنوری با قارچ و پنیر و فیله مرغ

   

   

 • $299500

  سیب زمینی تنوری با قارچ و پنیر و ژامبون و سالامی

  29500

   

Call Now Button