• $699500

  پیتزا 2 طبقه کرنبری

  ثبت شده انحصاری – فقط با ثبت سفارش قبلی – قابل سفارش به صورت دوطبقه فقط در منوی روز

  در سفارشهای از ساعت ۹ شب به بعد این پیتزا فقط به صورت یک طبقه سایز بزرگ ایتالیایی با سایز ۳۴ سانتی متری موجود میباشد.

 • $549500

  پیتزا 2 طبقه شکاری

  ثبت شده انحصاری – فقط با ثبت سفارش قبلی – قابل سفارش به صورت دوطبقه فقط در منوی روز

  در سفارشهای از ساعت ۹ شب به بعد این پیتزا فقط به صورت یک طبقه سایز بزرگ ایتالیایی با سایز ۳۴ سانتی متری موجود میباشد.

 • $699500

  پیتزا ناپولی 22cm

  ژامبون مرغ، ژامبون گوشت دودی، سوسیس کراکف، سالامی، قارچ، فلفل دلمه ای، 4 مدل پنیر و سس مخصوص

 • $1499500

  پیتزا ناپولی 32cm

 • $699500

  پیتزا پپرونی 22cm

  پپرونی، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت دودی، سالامی، قارچ، فلفل دلمه ای، 4 مدل پنیر و سس مخصوص

 • پیتزا پپرونی 32cm (پیتزا پپرونی خانواده) پیتزا پپرونی 32cm (پیتزا پپرونی خانواده)
  $1499500

  پیتزا پپرونی 32cm (پیتزا پپرونی خانواده)

 • $699500

  پیتزا روما 22cm

  ژامبون مرغ، ژامبون گوشت دودی، سالامی، قارچ، فلفل دلمه ای، 4 مدل پنیر و سس مخصوص

 • $1499500

  پیتزا روما 32cm

 • $799500

  پیتزا فلورانس 22cm

  ژامبون مرغ، ژامبون گوشت دودی، فیله مرغ گریل شده، سالامی، قارچ، فلفل دلمه ای، 4 مدل پنیر و سس مخصوص

 • $1699500

  پیتزا فلورانس 32cm (پیتزا فلورانس خانواده)

 • $1799500

  پیتزا ونتزیا 32cm

 • $899500

  پیتزا ونتزیا 22cm

 • پیتزا پالرمو 32 سانتی متری پیتزا پالرمو 32 سانتی متری
  $1799500

  پیتزا پالرمو 32cm (پیتزا پالرمو خانواده)

 • پیتزا دوطبقه پالرمو 22 سانتی متری پیتزا دوطبقه پالرمو 22 سانتی متری
  $899500

  پیتزا پالرمو 22cm

  پیتزای 2 طبقه متشکل از ژامبون، گوشت چرخ کرده گوساله، فیله مرغ گریل شده، قارچ، 3 مدل پنیر، زیتون و سس مخصوص

 • $799500

  پیتزا میلانو

  فیله مرغ مرینیت شده گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، 4 مدل پنیر و سس مخصوص

 • پیتزا های دوطبقه بولونیا پیتزا های دوطبقه بولونیا
  $899500

  پیتزا بولونیا

 • $699500

  پیتزا 2 طبقه پارما

Call Now Button