بشقاب سوسیس ذغالی

Categories:

280 گرم سوسیس ذغالی شکاری بوکلوندر 100 درصد گوشت اسپایسی در غشای روده گوسفند و یا 280 گرم فرانکفورتر پنیری ذغالی بوکلوندر در غشای روده گوسفند با پنیر تزریق شده پارمزان و یا میکس هر دو سوسیس

ذغالی شده همراه با سیب زمینی سرخ کرده و سالاد و سس مخصوص

$498500
Call Now Button